Sådan virker solvarme

Solvarme er egentlig en oldgammel opfindelse, men i de seneste år er vi blevet rigtig dygtige til at udnytte systemet mere effektivt end tidligere. Idéen med solvarme er jo meget enkel at forstå, da det minder om en sortmalet radiator, som er placeret på hustaget, hvor en pumpe cirkulerer vandet rundt, således det kolde vand sendes ind i den sortmalede radiator, hvorfra man sender det varme vand videre til bad og almindelige radiatorer i huset. Derved sparer man jo dyre penge til opvarmning med fyringsolie eller andre brændselsmetoder. Med solvarme skal man blot betale strøm til selve cirkulations-pumpen, så dette er en nem og billig måde at skabe varmt brugsvand i hjemmet.

Her anvender man solvarme

 

Hovedparten af de omkring 30.000 solvarme anlæg, der er i Danmark, er til opvarmning af brugsvand, mens en mindre del er til kombinationen af rumvarme og varmt vand. Desuden anvendes solvarme i større anlæg til svømmebassiner og i større kollektive anlæg i forbindelse med fjernvarmesystemer ofte i kombination med biomasse som træpiller, træflis og halm. Langt de fleste bruges til at varme vand til den daglige husholdning. Der findes dog også en del større solvarme anlæg, der forsyner boligblokke og institutioner eller er tilsluttet et fjernvarmeanlæg. Og det er også muligt at få solvarmeanlæg til opvarmning af huset f.eks. via gulvvarme. Solvarme bruges dog først og fremmest til at varme vand op i en varmtvandsbeholder. Derfor kan det meget enkelt bruges sammen med husets øvrige energikilde, uanset om der er tale om naturgas, oliefyr, brændefyr, varmepumpe eller elvarme.

Sådan virker et solvarme anlæg

 

Et solvarme anlæg omsætter solens energi til varme i et enkelt og lukket kredsløb uden at udsende CO2 eller andre skadelige stoffer til atmosfæren. Anlægget består udendørs af en eller flere solfangere, som forbindes med varmtvandsbeholderen inde i huset. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, som varmes op af solens stråler og pumpes herfra til varmtvandsbeholderen. Her afgiver det sin varme og løber retur til solfangeren.

Solfangeren

 

Solfangeren består i princippet af en sort plade (absorberen), som opfanger solens energi. Absorberen køles af en væske – vand tilsat frostvæske – som leder solenergien til varmtvandsbeholderen. For at øge effektiviteten er absorberen placeret i en isoleret kasse med et dæklag af glas eller plast. Der findes flere typer af solfangere på det danske marked. Størrelsen af de enkelte paneler kan variere, alt efter hvilken producent der har fremstillet dem. Typisk vil størrelsen af et enkelt panel være mellem 2 og 3,5 m2.

Varmtvandsbeholderen

 

Varmtvandsbeholderen er med den ekstra varmeveksler være forberedt for tilkobling til solvarme anlæg. Sådanne beholdere er almindelige i handelen i dag, og det kan derfor betale sig at købe en solvarmeforberedt beholder, hvis du står over for at skulle skifte varmtvandsbeholder – også selv om du ikke i første omgang vælger at installere hele solvarme anlægget.