Nyt videncenter om energibesparelser

På hjemmesiden for Statens Byggeforsknings Institut kan man nu læse, at man har slået dørene op for et nyt videncenter, som alle frit kan benytte sig af. Men det vil nok primært blive bygherrer, som vil anvende dette videncenter, hvor man kan få gratis rådgivning om energibesparelser i bygninger. Nu er dørene slået op for et helt nyt videncenter for energibesparelser i bygninger.

Her kan håndværkere, entreprenører, rådgivere og konsulenter hente gratis oplysninger om energirenovering og energieffektivisering. Her kan man finde viden om, hvordan man energirenoverer eksisterende bygninger mest hensigtsmæssigt i forhold til materialevalg, tekniske løsninger, metoder og omfang og hvordan man kan energieffektivisere nye bygninger.

Bag centret står et konsortium bestående af Statens Byggeforskningsinstitut, Teknologisk Institut, firmaet Viegand & Maagøe, AAU’s Institut for Byggeri og Anlæg samt KommunikationsKompagniet. Desuden er DTU-BYG, Dansk Energi og Sebra faste underleverandører. Konsortiet vandt Energiministeriets udbud af drift af et videncenter, der løber frem til 2011.

Med det nye videncenter er det hensigten at kvalificere håndværkere og rådgivere til at kunne tilbyde bygherren en sikker, nem og billig energibesparende løsning, som tilfredsstiller slutbrugerens krav til kvalitet og økonomi.

Baggrunden for et videncenter

 

Baggrunden for at have et videncenter er, at det i den energipolitiske aftale fra februar 2008 blev bestemt, at energiforbruget skal reduceres med 25 pct., og vedvarende energi skal øges til 30 pct. frem til 2025. Energibesparelserne skal bl.a. hentes i landets bygninger, der står for næsten halvdelen af Danmarks samlede energiforbrug.

Men for at energibesparelserne skal blive en realitet, er man nødt til at klæde byggeriets parter noget bedre på til udfordringen. Den omfattende viden, om hvordan man med succes gennemfører energibesparelser, bliver systematiseret og let at gå til i det nye center.

Videncentret vil løbende indsamle, sammenfatte og bearbejde alt tilgængeligt viden på området, så byggeriets aktører kun skal gå ét sted hen for at få adgang til værktøjer, gode løsninger, viden og undervisning. Det vil ske via telefonisk kontakt til centret og en ny hjemmeside.