Fremtidens byggeri bruger lavenergi

Engang var lavenergi noget om elpærer, men i dag er lavenergi meget mere. Vi skal tænke mere energivenligt på vores miljø, både når det gælder bygninger og køretøjer samt alle andre steder i samfundet, når vi bruger energi. Det er endda muligt at opnå fordelene med lavenergi og samtidig til en økonomisk bæredygtig pris. Når man bygger huse bliver byggeriet også i dag kategoriseret i forskellige energiklasser efter, hvor meget energi, de anvender. Målet er at få alle huse til at anvende lavenergi i 2020, som er et energiforbrug på under 3.000 kWh, hvilket man kan læse meget mere om på Energistyrelsens hjemmeside. Her kan man læse om de præcise regulativer og krav til byggerier, som anvender lavenergi og inddeles i forskellige energiklasser.

Fremtidens byggeri bruger lavenergi

 

Se på fremtidens energikrav, hvis du skal bygge nyt. Det behøver ikke koste mere at bygge energivenligt. Tværtimod gør det dit nye hus mere værd og minimerer udgifterne til energi i hele husets levetid. I Bygningsreglementet (BR10) kan du finde de mindstekrav til energi-effektivitet, som du skal følge, når du bygger nyt. Kravene sikrer også, at dit byggeri er forsvarligt udført i forhold til f.eks. brand, sikkerhed og sundhed.

Gå skridtet videre – byg efter lavenergi

 

Hvis du vil være på forkant med udviklingen, skal du bygge dit et hus i lavenergibygningsklasse 2015 eller bygningsklasse 2020.

 

Lavenergibygningsklasse 2015.

Energiforbruget skal være ca. 40 % lavere end BR10’s krav.

 

Bygningsklasse 2020.

Energiforbruget skal være 70 % lavere end BR10’s krav. Desuden er der nye kriterier, som skal sikre et godt indeklima og arkitektur.

 

Hvor meget energi bruger lavenergihuset ift. andre? I skemaet kan du se, hvor meget energi et lavenergihus ca. bruger i forhold til andre huse. Der er taget udgangspunkt i et hus på 140 m2.

Energimærke Forbrug i kWh Bygningsklasse
A2020 0-3.000 2020
A2015 3.000-5.000 2015
A2010 5.000-9.000 2010
B 9.000-12.000 2008/1998
C 12.000-18.500
D 18.500-25.000
E 25.000-32.000
F 32.000-40.000
G 40.000-

 

Hvis dit nye hus skal have et lavt energiforbrug, bør du være særligt opmærksom på:

Tæthedsprøvning. Få dit nye hus tæthedsprøvet, mens dampspærren er tilgængelig. Så kan dampspærren nemlig nå at blive udbedret, hvis den er utæt.

 

Tilgængelige installationer. Sørg for, at installationerne er tilgængelige, så de kan blive vedligeholdt. Det gælder f.eks. udskiftning af filtre i ventilationsanlæg med varmegenvinding og justering af varmeinstallationer.

 

Isolering af rør. Sørg for, at alle rør til varme og vand er isoleret nok – helst med mindst 50 mm. Rør i opvarmede rum skal også være isolerede.

 

Krav til eventuel varmepumpe. Sørg for, at alle rør til varme og vand er isoleret nok – helst med mindst 50 mm. Rør i opvarmede rum skal også være isolerede.

 

Brugerinstruktion. Få instruktion i energirigtig drift af de tekniske installationer.

 

Serviceordninger. Det er en god idé at indgå serviceordninger, så du løbende får tjekke dine tekniske installationer. Du kan tegne serviceordninger med f.eks. dit forsyningsselskab, leverandøren eller producenten af de tekniske anlæg.