Sådan kan Danmarks energiforbrug nedbringes

Når danskerne sparer kollektivt på energien, så kommer det hele befolkningen til gode. Derfor kan nogle få lovændringer også skabe balance i regnskabet, således man med få midler kan sikre, at i fremtiden vil man kunne nedbringe Danmarks energiforbrug. På hjemmesiden energihjem.dk findes mange gode artikler om nyheder omkring energiforbrug i Danmark, og det er både for den enkelte forbruger og for hele samfundet. Med små initiativer kan regeringen nemlig påvirke forbrugerne i Danmark, således vi alle bidrager til at kunne nedsætte vores energiforbrug på både vand, varme og el.

Strategi om Danmarks energiforbrug

 

Ny energirenoveringsstrategi skal nedbringe energiforbruget i danske bygninger, idet Klima, Energi og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen præsenterede mandag en strategi, som regeringen forventer kan reducere Danmarks energiforbrug til varme i eksisterende bygninger med 35 procent. Strategien indeholder 21 konkrete initiativer henvendt til forskellige aktører og dele af bygningsmassen. De 21 initiativer er målrettet alle typer bygninger, således er initiativerne målrettet en-familieshuse, flerfamilieshuse, offentlige bygninger og erhvervsbygninger. Ifølge Rasmus Helveg Petersen vil strategien være inddelt i to forskellige ben. Det ene er oplysning til folk om, hvad der er muligt og hvad det koster. Det andet er en strategi for opgradering af de komponenter, der installeres i husene. Med energirenoveringsstrategien ønsker man at sætte højere krav til vinduer og andre byggematerialer.

Styrket energimærkningsordning

 

Regeringen ønsker at styrke energimærkningsordningen for at skabe et større incitament til energirenovering. Boligsøgende vil via bolig-annoncer kunne klikke sig direkte ind på et digitalt energimærke, hvor et hurtigt overblik over boligens økonomi kan sammenfattes. Ordningen BedreBolig skal give den enkelte boligejer mulighed for at få samlet rådgivning hos en enkelt aktør gennem en energi-renoveringsproces. Lige nu fungerer BedreBolig i ni kommuner som en pilotordning. På sigt skal ordningen bidrage til at gøre energirenovering mere overskuelig for boligejere ved at gøre det tydeligt hvilken form for potentiale for komfort- og energirenoveringsmæssig gevinst, der ligger i energirenovering af deres boliger.