Plusenergihuse 100 % grøn energi

Plusenergihuse

Plusenergihuse er selvforsynende med el og varme. Man sparer masser af penge, når man bor i et plusenergihus. Desuden skåner man miljøet og er med til at skabe en bedre verden for vores efterkommere. Hos Boel Living har man listet fordelene ved et plusenergihus op sådan:

  • Du ønsker at spare penge fra nu og fremover.
  • Du ønsker at være uafhængig af olieproducerende lande.
  • Du ønsker en renere verden for dine børn og børnebørn.
  • Du ønsker at bidrage til et bedre klima og skåne miljøet.
  • Du ønsker at bruge en uudtømmelig og ren energikilde.

Regeringens miljømål for år 2050: 100 % grøn energi

Plusenergihuse fra Boel Living kan allerede efterleve regeringens målsætning om 100 % grøn energi for år 2050. Plusenergihuset fra Boel Living kan producere den strøm man har brug for. Man skal derfor ikke hente strøm udefra, det er slet ikke nødvendigt. Det er ren grøn energi og det er fremtiden, netop fordi der slet ikke er nogen CO2 udledning. Udover at spare penge og energi er man derfor også med til at sikre end bedre verden for børn og børnebørn.

Det ansvarsfulde menneske

Plusenergihuse er huse til det ansvarlige menneske. Det er et menneske der har et økonomisk råderum, stort nok til at bygge et plusenergihus. Når man vælger at bruge sine penge på sådan et hus i stedet for dyr champagne og rejser er man med til at mindske CO2 udslippet og gøre verdenen til et bedre sted. Både planter, dyreliv og vores børn vil have glæde af det.

Huset skal designes

Hvis huset ikke bygges så solens varme kan udnyttes ordentligt er det spild af energi. Eksempelvis har solens varme ingen effekt på store facader mod nord eller facade-arealer i skygge. Derimod kan store facader mod syd resultere i overophedning af huset. Udover design skal man også tænke isolering, vinduer, konstruktion, tæthed, teknik, bæredygtighed og solceller.

Kilde: Boel Living